Bibelstelle: 1. Samuel 2, 1-10
Thema: Lobgesang der Hanna
Prediger: Manfred Ziepert
MP3-Datei downloaden

Bibeltext nachlesen